به راستی امسال چقدر در اینستاگرام لایک گرفتید؟ ایا تا به حال به این موضوع فکر کردید که چرا لایک گرفتن یا تایید گرفتن از دیگران انقدر برایتان مهم است و لایک گرفتن در اینستاگرام چه تاثیری در زندگی شما داشته است؟
برخی از باورهای سخت و غیر منطقی باعث می شود نتوانید زندگی بدون نگرانی و اضطراب داشته باشید. یکی از این باورهای غیر عاقلانه لایک گرفتن در فضای مجازی است که از نیاز به جلب تایید و محبت دیگران ناشی می شود.این روزها شاهد آشفتگی های زیادی در مورد عکس ها و تصاویر در اینستاگرام و لایک گرفتن در این زمینه هستیم و علت آن این است که به خاطر نیاز به تایید دیگران حاضریم به هر شکلی که شده به خودمان لطمه بزنیم.
بهتر است امسال قبل از اینکه عکس سفره هفت سین خود را در اینستاگرام قرار دهیم لحظه ای تامل کنیم و از خود بپرسیم چرا لایک گرفتن انقدر برایمان مهم است.

آیا با هزاران هزار لایک گرفتن در اینستاگرام این حقیقت تلخ و سخت تغیر خواهد کرد که چه بخواهیم و چه نخواهیم هرگز نمی توانیم کسی را پیدا کنیم که ما را آن طور که می خواهیم تایید کند و حتی اگر چنین فردی هم پیدا کنیم مدام از این ترس …