یک شرکت تولید صنایع غذایی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای کاردانی تاسیسات و تجهیزات دعوت به همکاری می نماید.