پایشگر- در حالی که زمزمه استیضاح چهار وزیر در مجلس شنیده می شود اما هیئت رئیسه مجلس تا کنون هیچ استیضاحی را اعلام وصول نکرده و در مقابل این اقدام نظارتی نمایندگان و مجلس مقاومت می کند.
به گزارش پایشگر، در روزهای گذشته زمزمه استیضاح چهار وزیر در مجلس شنیده شده و به رغم اصرار نمایندگان بر اعلام وصول استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس ولی هیچ کدام از این استیضاح ها هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.از میان این چهار استیضاح، استیضاح وزیر کشور جدی ترین استیضاحی است که در دولت دوازدهم مطرح شده است.
به گفته عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی که طراح اصلی این استیضاح است، این استیضاح به امضای بیش از ۳۰ نماینده رسیده است.
این استیضاح در اوایل ابان ماه در ۱۴ محور تهیه شد.
عزل و نصب ها در استانداریها و فرمانداریها، تائید صلاحیت برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آنان، سخت گیری و افزایش هزینه های زائرین اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه ها و نارضایتی وسیع زائرین، رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در …