امنیت شبکه (بخش اول : شبکه و انواع شبکه)
امروزه با رشد…

شبکه و انواع شبکه :

یک شبکه کامپیوتری از اتصال دو یا چند کامپیوتر تشکیل شده است . شبکه های کامپیوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازی می گردند .شبکه های LAN ( Local Area Network ) و WAN  ( Wide Area Network ) دو نمونه از متداول ترین شبکه ها در این زمینه می باشند . درشبکه LAN  ، کامپیوتر های موجود در یک ناحیه محدود جغرافیایی مانند یک خانه یا یک محیط کار به یک دیگر متصل هستند .

LAN

در شبکه WAN ، با استفاده از خطوط تلفن و یا مخابراتی یا امواج رادیوئی و سایر گزینه های موجود ، دستگاه های مورد نظر در یک شبکه به یکدیگر متصل می گردند .

WAN

گاهی ممکن است این دو شبکه به هم متصل گردند یعنی یک شبکه LAN به یک شبکه WAN متصل گردد مانند اتصال یک شبکه در محیط کار با استفاده از یک مودم ADSL  به شبکه جهانی اینترنت .

LAN to WAN

در ادامه این سری مقالات به بررسی انواع تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری و ویژگی های این تقسیم بندی ها می پردازیم .

Related Posts
  • چگونگی شبکه کردن و اشتراک گذاری فایل بین دو سیستم عامل ویندوز ۱۰ و OS X
  • امنیت شبکه بخش ۱۷: اجزای اصلی امنیت اطلاعات
  • امنیت شبکه بخش ۱۶: اجزای اصلی امنیت اطلاعات
  • امنیت شبکه بخش ۱۴: اجزای اصلی امنیت اطلاعات
  • امنیت شبکه بخش هفتم : معرفی انواع حملات و منابع تهدید کننده شبکه
  • امنیت شبکه بخش ششم : اجرای فرامین غیر قانونی
  • امنیت شبکه بخش پنجم : معرفی انواع حملات و منابع تهدید کننده شبکه
  • دوربین شبکه ip camera چیست و چه کاربردی دارد ؟
  • امنیت شبکه بخش دوم : تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری و ویژگی های آن