امکان سفارشی سازی خودروهای بی ام و با کمک گوگل و واقعیت افزوده

بی‌ام‌و با بهره‌برداری از پروژه‌ی تانگو گوگل، امکان خرید و سفارشی‌سازی خودرو را با واقعیت افزوده مهیا کرد.

Related Posts