یراساس مشاهده کارمندان تیتز اس اس (titrss)

مطلب قیلی را ببینید

انتخاب رشته کنکور مهمتر از کنکور!

یک کارشناس تحصیلی و کنکور اظهار داشت: چه بسیارند افرادی که با انتخابهای غلط اکنون چاره ای جز تسلیم و رضا ندارند و راه بازگشتشان بسیار سخت است، بنابراین از امروز به فکر انتخاب رشته باشید زیرا مهلت ۶ روزه بسیار کم است.

تهیه شده توسط تیم سایت تیتر اس اس (titrss)

منبع/resource

Related Posts