انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
ما در آموزش…

۱.برای گروه کردن چند شی باید در ابتدا شما شی های مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

*برای انتخاب کردن چند شی باید اول یک شی را انتخاب کنید سپس کلید Shift را از روی صفحه کلید نگه دارید و بعد شی های مورد نظر دیگر را انتخاب نمایید،با این کار شما چند شی را که مد نظر داشته اید انتخاب کرده اید.

۲.پس از انتخاب کردن شی های مورد نظر باید از سربرگ بالای صفحه گزینه ی Object را انتخاب کنید و سپس از زیر مجموعه ی آن گزینه ی Group را بزنید.

انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور 1

شما با انتخاب گزینه ی Group مشاهده مینمایید که دسته اشیاء مورد نظر به یک گروه تبدیل شده اند و با انتخاب یکی از آن شی ها میبینید که اشیاء دیگر هم انتخاب میشوند و شما میتوانید به راحتی میتوانید محل آن ها را با هم بر روی سند خود تغییر دهید و یا اینکه رنگ خط دور آنها را عوض نمایید و اگر متن باشد رنگ و سایز آنها را با هم تغییر دهید و … .

اما کلید میانبری که بسیار کاربران در برنامه ی ایلاسترتور از آن استفاده میکنند کلید میانبر Ctrl+G میباشد.شما با استفاده از کلید میانبر Ctrl+G میتوانید گروه مورد نظر خود را بسازید ، در اصل کلید میانبر ساختن گروهی اشیاء Ctrl+G میباشد.

انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور 2

Related Posts
  • انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
  • نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور
  • اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور