انعکاس  دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
ما در آموزش…

دکمه ی میانبر ابزار Reflect Tool و یا ابزار انعکاس کلید O  میباشد.

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 1

*ابزار انعکاس(Reflect Tool) در زیر ابزار چرخش(Rotate Tool) قرار دارد.قبل از استفاده از ابزار انعکاس کاربر باید قسمتی را که میخواهد منعکس شود را با ابزار انتخاب ، انتخاب نماید و سپس از ابزار انعکاس استفاده کند.زمانی که ش را انتخاب کردید و سپس ابزار انعکاس را انتخاب کردید ، باید یک نقطه ی مرجع در قسمت مورد نظر که میخواهید منعکس شود ایجاد نمایید.توجه : زمانی که شما یک نقطه ی مرجع ایجاد میکنید ، شی مورد نظر حول آن نقطه میچرخد و سپس شی مورد نظر منعکس میشود.

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 2

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 3

در صورت نیاز برای کپی گرفتن از یک شی برای منعکس کردن فقط کافیست قبل از چرخاندن شی برای منعکس کردن کلید Alt را از روی صفحه کلید فشار دهید و سپس شی مورد نظر را منعکس نمایید.

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 4

یک ابزار دیگر که در این آموزش میخواهیم برای شما معرفی کنیم ، ابزار (Shear Tool) است.

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 5

شما میتوانید با استفاده از این ابزار Shear Tool سطح مقطع شکل خود را تغییر دهید و آن را بپیچانید.

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 6

انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور 7

با استفاده از ابزار Reflect Tool و Shear Tool میتوانید تغییرات خاصی در طرح خود ایجاد نمایید و آن را زیباتر کنید.

Related Posts
  • تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
  • نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
  • انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور
  • اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور