در پی دریافت هشدار‌های امنیتی، پلیس انگلیس ایستگاه متروی میدان آکسفورد در مرکز لندن را بست.