کارشناس سازمان هواشناسی گفت: باران امروز در ۱۴ استان کشور می بارد و دما در شمال تا ۱۲ درجه خنک می شود.