یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید زیر ساختی شده است که به سایت‌های اینترنتی کمک می‌کند تا بتوانند ویدئو‌های خود را بارگذاری کنند.