مرد جوانی پس از کشتن همسرش، جسد او را دو روز با خود در شهر می‌چرخاند!