باکو – ایرنا – نمایشگاه عکس هنرمندان ایرانی و گرجی با عنوان ‘آیین ها از دریچه دوربین’ از تاریخ سی آبان تا دوم آذر ماه در محل سالن نمایشگاهی کتابخانه ملی گرجستان در شهر تفلیس برپا است .