خودروسازان مطرح جهان معمولا مدل‌های سال‌های بعدی خود را در نمایشگاه‌های مطرح معرفی می‌کنند و در نمایشگاه فرانکفورت سال ۲۰۱۷ فرصت خوبی یافتند تا بسیاری از مدل‌های ۲۰۱۸ ای خود را به نمایش آورند.