پس از پرداخت یارانه معاونت فناوری ریاست جمهوری برای انجام پژوهش‎های آزمایشگاهی، بیش از ۱۱ هزار شخص حقیقی و حقوقی از این اعتبارات بهره‌مند شدند.