سعید زاهدیان / در تمام این سال‌ها به دلیل پاره‌ای از مشکلات کلیشه‌ شده هرگز بازی تدارکاتی چشمگیری نداشته و به حریف‌های پایین‌تر از خودمان قانع شده‌ایم.