بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی به مناسبت پایان حکومت داعش بیانیه‌ای صادر کرد.