رئیس دانشگاه امیرکبیر از تحصیل ۲۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه خبر داد.