بر اساس مشاهده کارمندان تیتز اس اس (titrss)

مطلب قبلی

تحلیل معنا شناختی کنیه های حیوانات در زبان عربی

صفحه اصلی
مرور
شماره جاری
بر اساس شماره‌های نشریه
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوعات
نمایه نویسندگان
نمایه کلیدواژه ها
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و چشم انداز
اعضای هیات تحریریه
اصول اخلاقی انتشار مقاله
بانک ها و نمایه نامه ها
پیوندهای مفید
پرسش‌های متداول
فرایند پذیرش مقالات
اخبار و اعلانات
راهنمای نویسندگان
ارسال مقاله
داوران
تماس با ما

ورود به سامانه ▼
ورود به سامانه
ثبت نام در سامانه
ENGLISH
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
ذخیره رکوردها |نسخه قابل چاپ | توصیه به دوستان | ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
|اشتراک گذاری اشتراک گذاری
ادب عرب
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره ۸ (۱۳۹۵)
دوره دوره ۷ (۱۳۹۴)
شماره شماره ۲
پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱-۳۳۲
شماره شماره ۱
بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۱-۳۷۸
دوره دوره ۶ (۱۳۹۳)
دوره دوره ۵ (۱۳۹۲)
دوره دوره ۴ (۱۳۹۱)
دوره دوره ۳ (۱۳۹۰)
دوره دوره ۱ (۱۳۸۸)
تحلیل معنا شناختی کنیه های حیوانات در زبان عربی
مقاله ۸، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱۳۷-۱۵۸ XML اصل مقاله (۸۵۲ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
علی طاهری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
چکیده
گستردگی واژگانی زبان عربی که توسع معنایی را نیز در پی دارد، به شکل‌های مختلفی ظهور می‌کند و کاربرد کنیه یکی از آن‌هاست. عرب‌ها «عَلَم» را به سه شکل اسم، لقب و کنیه به کار برده و در مواردی به جای اسم یا لقب، به دلایل بلاغی و یا معنا شناختی، از کنیه استفاده می‌کردند. به تدریج این کاربرد گسترش یافته و به حوزه حیوانات، امور و اشیاء نیز کشیده شده است. معرفی و تحلیل کنیه­های حیوانات، می‌تواند سبب درک درست متون عربی و ترجمه دقیق آنها شود و اصولی معنا شناختی در زمینه وضع کنیه حیوانات به دست دهد. مبحث کنیه به عنوان یکی از مباحث علم صرف مطرح گردیده و آثار خاصی در موضوع کنیه­های انسان‌ها به رشته تحریر در آمده، اما دغدغه مقاله حاضر پر نمودن خلأ موجود در بررسی کنیه­های حیوانات و دلایل معنا شناختی آن است که با روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته و در پی اثبات این مطلب است که وضع کنیه‌ها در زبان عربی دارای دلایل معنا شناختی خاصی از قبیل اشاره به روابط سببی، ایجادی، اصالت، تلازم، باورها و معتقدات عامه، اسطوره‌ها و … است.
کلیدواژه ها
زبان عربی؛ کنیه؛ کنایه؛ حیوانات
مراجع
قرآن کریم
ابن سیده، علی بن اسماعیل، المحکم والمحیط الأعظم، تحقیق عبدالحمید هنداوی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۲۰۰۰م.
ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله، شرح ابن عقیل، منشورات سید الشهداء، قم، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۱هـ .
ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، بی‌جا، کتابخانه الکترونیکی المصطفی، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا.
ــــــــ ، مجمل اللغه؛ دراسه وتحقیق زهیر عبد الـحسن سلطان، بیروت، مؤسسه الرساله، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۶.
ابن القطاع، أبوالقاسم علی بن جعفر السعدی اللغوی الصقلّی، کتاب الافعال، حیدر آباد الدکن، مطبعه مـجلس دائره الـمعارف العثمانیه، الطبعه الأولی، ۱۳۶۱هـ .
ابن منظور، لسان العرب، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۲هـ/۱۹۹۲م.
ابن النحاس، هدأ مهاه الکلّتین وجلاء ذات الحلّتین فی شرح أبیات الشوّاء الحلبی فیما یقالُ بالواو والیاء، بی جا، بی تا، (نسخه خطی، در کتابخانه کوپریلی، استانبول به شماره ۱۴۹۹).
ابن هشام الأنصاری، جمال­الدین، شرح قطر الندی وبلّ الصدی، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، الـمکتبه العصریه، ۱۴۱۱هـ .
التفتازانی، سعد الدین، الـمطول فی شرح تلخیص الـمفتاح، قم، مکتبه آیه ا… الـمرعشی النجفی، ۱۴۰۷ق.
الثعالبی، ابومنصور، ۱۴۰۳هـ ، سر العربیه، مطبعه الـمروی، ۱۴۰۷هـ .
ــــــــــــــــ ، تحسین القبیح وتقبیح الحسن، بیروت، لبنان، شرکه دارالأرقم بن أبی الأرقم، ۲۰۰۲م.
ــــــــــــــــ ، الکنایه و التعریض؛ دراسه وشرح وتـحقیق «عائشه حسین فرید»، دارقباء، ۱۹۹۸م.
الجاحظ، عمرو بن بحر، الحیوان، کتابخانه الکترونیکی، (www.al-mostafa.com) بی‌تا.
ــــــــــــــــ ، البیان والتبیین، بتحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون، بالقاهره، مکتبه الـخانـجی، ۱۹۹۸م.
الـجرجانی، علی بن محمد بن علی، التعریفات، کتابخانه الکترونیکی، (www.al-mostafa.com) ، بی‌تا.
ــــــــــــــــ ، علی بن محمد بن علی (میر سید شریف)، الـحاشیه علی الـمطول، قم، منشورات مکتبه آیه ا… العظمی النجفی، ۱۴۰۷ق.
حسن، عباس، النحوالوافی، مصر، دارالمعارف، الطبعه الثالثه، ۱۹۹۶م
الـحسینی، سید جعفر، أسالیب البیان فی القرآن، تهران، وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی، ۱۴۱۳هـ
الـحسینی، السید محمد رضا، الکنیه: حقیقتها ومیزاتها وأثرها فی الـحضاره والعلوم الإسلامیه، مـجله تراثنا، السنه الرابعه، العدد۴، ۱۴۰۹هـ .
الدرویش، مـحیی الدین، إعراب القرآن الکریم وبیانه، دار ابن کثیر، ۱۹۹۴م.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱ش.
الرازی، فخر الدین، تفسیر الفخر الرازی الـمشتهر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، دار الفکر، ۱۴۰۱هـ/۱۹۸۱م.
رضا، الشیخ احمد، معجم متن اللغه، دار مکتبه الحیاه، ۱۹۶۰م.
رضایی، غلامعباس، «کنایه و اسباب بلاغت آن»، مجله «دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران»، دوره ۳۸ شماره ۱۵۰، ۱۳۷۸ش.
الزمـخشری، أبوالقاسم، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل، رتّبه وضبطه وصحّحّه مصطفی حسین أحمد، دارالکتاب العربی، الطبعه الثالثه، ۱۴۰۷ هـ/ ۱۹۸۷م.
السیوطی، جلال الدین، الـمزهر فی علوم اللغه وأنواعها، شرح وتعلیق محمد ابوالفضل ابراهیم، محمد جاد الـمولی، علی محمد البجاوی، لبنان، الـمکتبه العصریه، ۱۴۳۰هـ .
شیخون، محمود السید، الاسلوب الکنایی، مکتبه الکلیات الأزهریه، ۱۹۷۸م.
الصفدی، صلاح الدین، الوافی بالوفیات، بی‌جا (کتابخانه الکترونیکی الشامله)، بی‌تا.
عتیق، عبدالعزیز، علم البیان، دارالنهضه العربیه، بیروت، لبنان، بی تا.
ــــــــــــــ ، فی تاریخ البلاغه العربیه، دار النهضه العربیه، بیروت، بی‌تا.
فراتی، علی اکبر، «جستاری در کنیه و فرهنگ عربی اسلامی»، مجله علوم حدیث سال سیزدهم، شماره۱ (پیاپی۴۷)، ۱۳۸۷ش.
القیروانی، أبو الـحسن بن رشیق، العمده فی مـحاسن الشعر وآدابه ونقده، الطبعه الـخامسه، دارالـجیل، ۱۴۰۱ هـ/ ۱۹۸۱م.
الکنتوری، کرامت حسین، فقه اللسان، بی‌جا، بی‌تا.
مـحسَّب، مُحیی الدین، علم الدلاله عند العرب؛ فخر الدین الرازی نـموذجاً، الطبعه الأولی، دارالکتاب الـجدید الـمتحده، ۲۰۰۸م.
محمد فیاض جابر، «الکنایه»، مـجله «الـمجمع العلمی العراقی»، الجلد السابع و الثلاثون (پایگاه مجلات تخصصی نور)، ۱۴۰۶هـ .
مصطفی، ابراهیم و آخرون، المعجم الوسیط، استانبول، ترکیا، المکتبه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، ۱۹۶۰م.
مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغیه وتطورها، مطبعه الـمجمع العلمی العراقی، ۱۹۸۷م.
الـمناوی، محمد عبد الرؤوف، التوقیف علی مهمات التعاریف، تحقیق محمد رضوان الدایه دار الفکر المعاصر، دارالفکر بیروت، الطبعه الأولی، ۱۴۱۰هـ .
النجفی، علی اکبر بن محمود، التحفه النظامیه فی فروق الاصطلاحیه، الطبعه الثانیه، مطبعه دائره الـمعارف النظامیه الکائنه بـمدینه حیدر آباد الدکن، ۱۳۴۰هـ .
النغیمشی، أبو علی سلیمان بن عبد العزیز، الـمُنی فی الـمکنّی و الکنی، الطبعه الاولی، دار عالم الکتب، ۲۰۰۵م.
یعقوب، امیل بدیع، موسوعه الصرف والنحو والاعراب، دار العلم للملایین، ۱۹۹۱م.

آمار
تعداد مشاهده مقاله: ۱,۱۶۹
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۶۰۹
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Journal Management System. Designed by sinaweb.

تهیه شده توسط تیم تیتز اس اس (titrss)

منبع/resource

Related Posts