۹ زن هندی که قربانی اسیدپاشی همسران یا اقوام نزدیک خود بودند با کمک یک طراح لباس سرشناس هندی به عنوان مدل روی صحنه ظاهر شدند. طراحان این مراسم معتقدند این کار سبب تقویت روحیه بازماندگان حملات اسیدپاشی و بازگشت سریع تر آن ها به زندگی عادی در هند می شود.