تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
یکی از ساده…

اما نکته ای که اینجا قابل ذکر است این میباشد که در داخل نرم افزارهای برداری زمانی که شما از طریق نقاط کنترل طرح خود را کوچک یا بزرگ مینمایید ، مقیاس آن بهم میریزد و زمانی که طرح خود را بیش از حد بزرگ و یا کوچک نمایید مشاهده مینمایید که از شکل کلی خودش خارج شده است به طوری که یا طرح شما خیلی کشیده و لاغر میشود و یا این که خیلی پهن و چاق میگردد.

برای رفع این مشکل کاربران میتوانند خیلی راحت قبل از تغییر اندازه طرح خود از طریق نقاط کنترل ، کلید Shift را از روی صفحه کلید فشار دهند و نگه دارند ،سپس با استفاده از نقاط کنترل طرح را تغییر اندازه دهند.

با نگه داشتن دکمه ی Shift از روی صفحه کلید باعث میشود که مقیاس تصویر شما ثابت باقی بماند ، به طوریه که چه طرح بزرگ شود و چه کوچک شود ، مقیاس طول به عرض طرح ثابت میماند بنابراین طرح زیبایی ظاهر خودش را حفظ میکند.

اما در برنامه ی ایلاسترتور یک ابزاری به نام ابزار تغییر اندازه (Scale Tool)هم وجود دارد که کاربران میتوانند از این ابزار برای تغییر دادن اندازه ی طرح های خود در برنامه ی ایلاسترتور استفاده نمایند.

تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور 1

ابزار تغییر اندازه (Scale Tool) این امکان را به کاربران میدهد که طرح و تصویر آنها فقط از یک نقطه ی خاص کوچک و یا بزرگتر شود. دکمه ی میانبر ابزار تغییر اندازه (Scale Tool) ، S میباشد.

با استفاده از ابزار تغییر اندازه (Scale Tool) ، کاربر میتواند طرح خود را در یک نقطه ی خاص قفل کند تا فقط از همان نقطه ی خاص تصویر و طرح مورد نظرش بزرگتر و یا کوچکتر شود.

برای مثال در تصویر زیر ما بالای گوش سمت راست طرح را قفل کرده ایم و پایه ی تغییر اندازه ما بالای گوش سمت راست است که قفل شده است.

تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور 2

همچنین کاربران میتوانند در هنگام استفاده از ابزار انتخاب Selection toolکلید های Shift و Alt را به طور همزمان از روی صفحه کلید نگهدارند تا تصویر و طرح آنها با مقیاس ثابت از مرکز شکل بزرگتر و یا کوچکتر شود.

پس در هنگام استفاده از ابزار انتخاب Selection tool با نگهداشتن دکمه ی Shift از روی صفحه کلید طرح با مقیاس ثابت بزرگتر و کوچکتر میشود و همچنین با نگهداشتن دکمه ی Alt از روی صفحه کلید عمل کوچک تر و یا بزرگتر شدن طرح از مرکز تصویر و طرح صورت میگیرد.

Related Posts
  • انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
  • انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور
  • اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور