تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
ما در آموزش…

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 1

یک طرح با توجه به سلیقه ی خود بر روی سند ایجاد نمایید.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 2

ابزاری که ما میخواهیم از آن برای ایجاد طرح های خاص استفاده کنیم ، ابزار Width Tool میباشد.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 3

برای جدا کردن زیرمجموعه ی ابزار Width Tool باید نشانه گر ماوس را بر روی آن ببرید و سپس بر روی فلشی که در زیر مجموعه ی آن وجود دارد رها کنید.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 4

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 5

از ابزار Warp Tool شروع میکنیم.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 6

این ابزار میتواند پیکسل ها را به یک طرف هل بدهد.در اصل کاربر با استفاده از این ابزار میتواند هر خط دلخواهی را که در طرحش وجود دارد به سمت مورد نظر خودش هدایت کنید.برای بهتر متوجه شدن کار این ابزار به دو تصویر زیر توجه نمایید.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 7

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 8

ابزار بعدی Twirl Tool میباشد.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 9

کاربر با استفاده از این ابزار میتواند در طرح خود به میزان دلخواه چرخش ایجاد نماید.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 10

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 11

نحوه کار ۵ ابزار دیگر به شرح زیر میباشد:

ابزار pucker Tool : زوایای داخلی را به مرکز طرح هدایت میکند.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 12

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 13

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 14

ابزار Bloat Tool : اگر این ابزار به داخل طرح کشیده شود ، طرح را پاک مینماید و اگر به خارج کشیده شود به طرح اضافه میشود.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 15

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 16

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 17

ابزار Scallop Tool :همانند ابزارهای بالا در جهت مورد نظر طرح را میکشاند.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 18

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 19

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 20

ابزار Crystallize Tool : ایجاد طرح خاص در طرح.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 21

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 22

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 23

ابزار Wrinkle Tool : به نوعی دیگر در اندازه ای مشخص طرح را میکشاند.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 24

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 25

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 26

توضیح کلی که درباره ی ابزار بالا میتوان داد به این گونه است همانطور که در ابتدا گفتیم تمامی این ابزار ها به نوعی یک شکل خاصی در طرح ما ایجاد میکنند.برای تغییر در ضخامت و یا طول و عرض و … هر ابزار فقط کافیست بر روی ابزار مورد نظر دابل کلیک نمایید و سپس در پنجره ای که برای شما باز میشود تغییرات لازم را اعمال نمایید.

تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور 27

منتظر آموزش های بعدی ایلاسترتور در بخش آموزش سایت آسارایان باشید.

Related Posts
  • انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
  • نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
  • انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور
  • اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور