لاریجانی گفت: توسعه اخلاق حرفه‌ای در بستر شوراهای اخلاق پزشکی ماموریتی است که به همه مناطق و دانشکده ها سپرده شده است.