سعید زاهدیان / حالا استقلال فارغ از نتایجی که گرفته، با آگاهی از ضعف و کمبودهایش در ۵ هفته نخست، فرصت خوبی برای بازسازی تیمش دارد.