رئیس سازمان بیمه سلامت از آغاز طرح حذف همپوشانى بیمه اى و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تا خرداد ٩۶ خبر داد.