سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حراج سکه از سوی بانک مرکزی روش درستی برای کنترل یا کاهش قیمت سکه نیست، گفت: این روش تکراری، موقت و کوتاه مدت است و ریشه ای نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رحیم زارع افزود: معمولا با توجه به نوسانات بازار ارز، بازار طلا نیز نوسان پیدا می کند و بانک کارگشایی به موقع و هوشمندانه وارد عمل نشد.
وی با بیان اینکه قیمت فعلی سکه، حبابی است، گفت: البته اینکه دولت اصلا دخالت نکند هم صحیح نیست زیرا زمانی که بازاری سرگردان است حتما باید دولت در کوتاه مدت اما به موقع مداخله کند چون بازار ارز و طلا مکمل هم هستند.
زارع افزود: جذابیت در بازار تولید و فضای کسب و کار را در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید افزایش دهیم.
وی گفت: باید ساختار فضای کسب و کار را اصلاح کنیم و به سمت تولید و بازار سرمایه برویم تا سرمایه های سرگردان به درستی جذب شود و در این زمینه اجرای قانون های خروج از رکود و برنامه ششم توسعه بسیار موثر است.