رهبر یک حزب صهیونیستی در مصاحبه‌ای به شدت به نخست وزیر این رژیم بابت آنچه که وی قصور در قبال ایران نامید، حمله نمود.