مقدم گفت: داعش با هدف جدایی نیروهای هم‌فکر شیعه تشکیل شد تا با ایجاد فضای اسلام هراسی از گسترش تفکر شیعه جلوگیری کند.