تهران-ایرنا- دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی پیشنهاد کرد: مجمع مشورتی متشکل از نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی با محوریت خانه احزاب تشکیل شود تا در تعامل با دولت برخی مفاد قانون جدید احزاب را مورد بازبینی قرار دهند.