آدام (نفر دوم با پرچم) که رقابت ۲۰۰ متر قهرمانی جهان لندن را به دلیل مصدومیت از دست داد، در فینال ۱۰۰*۴ متر درخشید و به میزبان کمک کرد به دومین مدال طلا برسد.