متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گفت: پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری دهانی است و برای پیشگیری از آن راهکارهایی معرفی شده است.