فراهانی گفت: تعداد هزار و هشت نفر به مرحله نهایی جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان راه پیدا کرده‌اند.