یراساس مشاهده کارمندان تیتز اس اس (titrss)

مطلب قیلی را ببینید

راه اندازی دوره های میان رشته ای در دانشگاه شریف

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: راه اندازی دوره های میان رشته ای از اولویت های آموزشی این دانشگاه بشمار می رود.
محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در زمینه راه اندازی رشته های میان رشته ای از ظرفیت و پتانسیل رشته های دانشگاه و دیگر دانشگاه ها مانند دانشگاه های علوم پزشکی استفاده می کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: بیشتر رشته های میان رشته ای این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی خواهد شد.

فتوحی افزود: دو رشته میان رشته ای انرژی و بایو اینفورماتیک در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی می شود.

تهیه شده توسط تیم سایت تیتر اس اس (titrss)

منبع/resource

Related Posts
  • سطح بندی دانشگاه های دولتی شهریورماه نهایی می شود
  • تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه علامه تصویب شد
  • راه اندازی ۲۲ رشته جدید در دانشگاه اراک طی یک سال گذشته
  • اعلام تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه شریف