ارتباط موثر با رئیس و همکاران آقا درست است که همه ما انسان هستیم اما حقیقت این است که مهارت های ارتباطی و کلامی در خانم ها و آقایان کمی متفاوت است. همین تفاوت نگرش و طرز بیان است که باعث می شود مکمل هم باشند. تفاوت مهارت های کلامی و ارتباطی آقایان زمانی مشکل […]

نوشته رفتار صحیح با کارفرما (آقا) اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir

Related Posts