تیم ملی فوتبال کشورمان، آخرین اردوی خود را در سال ۱۳۹۶ از ۲۲ اسفند در تهران آغاز می کند.