سعید زاهدیان / بی‌شک این تیم رها می‌شود و برنامه‌ای برای آینده این استعدادها نیست اما در آلمان تک تک این بازیکنان زیر ذره‌بین هستند و از آنها مراقبت ویژه‌ای صورت می‌گیرد.