🎥 وزیر ورزش و جوانان در این فیلم کوتاه از تمایل وزارتخانه‌اش برای فراهم کردن شرایط حضور خانواده‌ها در ورزشگاهها حرف می‌زند.