یراساس مشاهده کارمندان تیتز اس اس (titrss)

مطلب قیلی را ببینید

سند ملی توسعه فناوری لیزر و فوتونیک بررسی نهایی شد

سند ملی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی در جلسه اعضای شورای راهبردی ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بررسی نهایی شد.

تهیه شده توسط تیم سایت تیتر اس اس (titrss)

منبع/resource

Related Posts
  • تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد