تیم‌ ‌ملی کبدی ایران در پایان مسابقات قهرمانی زنان آسیا به عنوان سومی مشترک دست یافت.