وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سیدهادی حسینی را به عنوان رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد.