ارتباط بین نورون‌های مغز افراد نابغه با افراد عادی متفاوت است، شما می‌توانید با تمرین‌هایی ساده اما موثر خود را مانند نابغه‌ها تیزهوش کنید.