شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.