در این بخش…

همان طور که مشاهده می کنید حالت پیش فرض نمایش viewport ها به صورت زیر می باشد:

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 1

که از چهار حالت Front ، Left ، Top و Perspective تشکیل شده است.
برای تغییر این حالت نمایش از گزینه ی Create a new vewport layout tab  استفاده می کنیم:

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 2

بعد از انتخاب هر حالت نمایش این گزینه به صورت یک shortcut در گوشه ی سمت چپ نمایان می گردد تا شما بتوانید بین حالت های مختلف نمایشی که انتخاب کرده اید به سرعت سوئیچ نمایید:

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 3

در صورتی که میخواهید دسترسی سریع (shortcut) هرکدام از حالت های نمایش حذف شود بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه ی delete tab را انتخاب نمایید:

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 4

همچنین شما می توانید زاویه دید هر viewport را تغییر دهید. فرض کنید که شما حالت نمایش زیر را انتخاب کرده اید:

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 5

مشاهده می کنید که حالت perspective در پایین قرار گرفته است  و سه حالت top ، Front و Left در بالا قرار گرفته است. فرض کنید که شما می خواهید viewport پایین زاویه ی دید bottom را نمایش دهد. برای این منظور بر روی perspective کلیک راست کرده و گزینه ی bottom را انتخاب کنید. مشاهده می کنید که زاویه ی دید viewport مورد نظر به bottom تغییر پیدا می کند:

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 6

طرح بندی viewport درنرم افزار 3D Max 7

Related Posts
  • آموزش غیر فعال کردن viewport در ۳D Max
  • تنظیمات اولیه ی رندر کردن (Rendering) در ۳D MAX
  • کاربرد ابزار steering wheels در ۳D MAX
  • چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport
  • انواع zoom در Vewports – آموزش ۳ds Max
  • آموزش نوار Main Toolbar نرم افزار ۳Ds Max
  • آشنایی با محیط نرم افزار ۳ds Max
  • آموزش تصویری نصب Autodesk 3ds Max 2014