ترار گفت: طرح تحول سلامت نشان دهنده موفقیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است.