مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد گفت: لیست سیاه یا سفیدی برای سخنرانان در این دانشگاه وجود ندارد.