مردم در کمک به زلزله‌زدگان پیشرو واقعی هستند

مردم در کمک به زلزله‌زدگان پیشرو واقعی هستند