مراغه – ایرنا – مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه ای شمال غرب کشور گفت: گسترش تفکر بسیجی در منطقه شکست داعش را رقم زد و رژیم صهیونیستی را ویلچر نشین کرد.