وزیر ورزش و جوانان در گفت و گو با سعید زاهدیان / وارث شرایط نابسامانی هستم در این دو باشگاه؛ با بدهی‌های سنگینی که از گذشته به جا مانده و سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری‌هایی – که شما اشاره کردید – نشده.