تهران-ایرنا- معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه و همکاری های دو کشور گفت وگو کرد.