شش وزنه‌بردار اعزامی علی میری و مسعود چترایی در دسته ۸۵ کیلوگرم، سهراب مرادی در دسته ۹۴ کیلوگرم، علی هاشمی و علیرضا سلیمانی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم و همایون تیموری در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم هستند.